RUDENĖLIS ATKELIAVO PER PALAUKĘ, VAIKUČIUS VISUS IR VĖL DARŽELIN ŠAUKIA.