Kregždžiukų grupė

1,5 – 3 m. amžiaus grupė

 

Auklėtojos: Renata Jankauskienė, Rita Jatulienė

Auklėtojos padėjėja: Zita Balčiuvienė

 

Rudenėlio šventės akimirkos

Plačiau

2 – 3 m. amžiaus charakteristika

Pagrindiniai įgūdžiai ir pasiekimai

Trečiaisiais gyvenimo metais vaikai stypteli į ūgį ir praranda kūdikišką putlumą; susiformuoja klausa ir kalba, atsiranda judesių koordinacija ir ritmas.

Bene išskirtiniausias šio amžiaus vaikų bruožas yra jų didžiulis noras būtų savarankiškais. Jie pasitiki savimi ir maždaug žino, ką gali ir ko negali. Žinoma, tėvus vargina nuolatiniai „mano“, „ne“ ir „pats“, bet…tiesiog reikia pergyventi šį periodą. Be to, keičiasi valgymo įpročiai: dažnai suprastėja apetitas ir vai9kas pradeda atsirinkinėti maistą: tai neskanu, tai negražiai atrodo, tai nenori.

Kitas dvimečių „perliukas“ – nuotaikų kaita. Mažylio juokas gali virsti pykčio ašaromis per keletą sekundžių.

2 – 3 metų vaikai taip pat nepaprastai mėgsta tyrinėti pasaulį; vaikas gali pusvalandį stebėti šliaužiančią sraigę, stumdyti daiktus, traukti, pripilti, išpilti, paliesti, paragauti.

Šio amžiaus vaikai labai prisirišę prie artimųjų. Jie išbando naują veiklą ir tyrinėja aplinką, tačiau drąsiai jaučiasi tik tada, kai tėvai yra netoliese. Nors dvimečiai jau pradeda domėtis kitais vaikais, tačiau dar nelabai moka su jais bendrauti. Pavyzdžiui, norėdamas apkabinti draugą per daug jį suspaudžia/parverčia arba norėdamas paglostyti trinkteli iš peties: ir fiziškai, ir socialiai jie yra pačioje brendimo pradžioje, todėl dar reikės nemažai mokytis kaip tinkamai reikšti savo jausmus – net ir pačius švelniausius ir nuoširdžiausius. Taip pat kartais ima reikštis agresyvumas, nes vaikai ieško savo hierarchinės padėties ribų. Pradeda skirstyti į draugus ir priešus.

·      savarankiškai (prisilaikydamas) lipa aukštyn/žemyn laiptais

·      moka savarankiškai valgyti šaukštu

·      mėgsta liesti, uostyti, ragauti

·      mėgsta stumti, traukti, pripilti ir išpilti

·      mėgsta skaityti ir savarankiškai verčia knygos lapus

·      mėgsta piešti ir su kreidelėmis, ir su flomasteriais

·      dauguma dvimečių šiais metais atsisako sauskelnių ir išmoksta eiti į tualetą

·      mėgsta pasakas, paprastus eilėraštukus, daineles, pirštukų žaidimus

·      kalba 2-3 žodžių sakiniais

·      įvardija žaisliukus

·      niūniuoja ir bando savarankiškai dainuoti

·      mėgsta „skaityti“

·      dažniau žaidžia šalia kitų vaikų, o ne su jais

·      mėgsta daryti tai, ką daro tėvai ir taip, kaip daro jie

·      lengvai susierzina

·      išbando paprastus įsivaizduojamuosius žaidimus: pavyzdžiui, kalba telefonu ir pan.

·      jam reikia laiko, kad pereitų nuo vienos veiklos prie kitos

·      vis dar dažni pykčio priepuoliai, kurie yra jo negebėjimo išreikšti tai, ką jaučia, žodžiais, rezultatas