Darbo užmokestis

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS,,GABIJĖLĖ“

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

2015 metai

 

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Auklėtojos (priešmokyklinio ugdymo pedagogas)

21

613

Auklėtojos padėjėja

13

300

Budintis sargas

3

440

Virėjos

3

300