Darbuotojai

Iš viso įstaigoje dirba 54 darbuotojai. Iš jų:

  • 4 administracijos darbuotojai: direktorė, pavaduotojos ugdymui bei ūkio reikalams, sekretorė,
  • 24 auklėtojos,
  • 13 auklėtojų padėjėjų,
  • 3 specialistai: logopedė, meninio ugdymo pedagogė, sveikatos priežiūros specialistė,
  • 10 aptarnaujančio personalo darbuotojų.

 

ADMINISTRACIJA:

Direktorė: Božena Zimblienė , antroji vadybinė kategorija

Direktorės pavaduotoja ugdymui: Genovaitė Truncienė, trečioji vadybinė kategorija

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams: Rima Datenienė

Sekretorė: Beata Uzialienė

 

PEDAGOGŲ KOMANDA:

Vardas, pavardė

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Lionė Achramenkienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

Dangina Bajoriūnienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

Marytė Balčiuvienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja

Kristina Baužienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja metodininkė

Alma Butavičienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja metodininkė

Irena Gelažienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

Asta Griežienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Virginija Gudmonienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja metodininkė

Renata Jankauskienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

Rita Jatulienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

Inesa Jevtušenko

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Elena Kussat

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

Audrone Liepienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

Ramunė Norbutienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Virginija Panavienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Ilona Pinkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja metodininkė

Vida Senkutė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,  priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

Virginija Tytmonienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,  priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

Danguolė Valaitienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

Valerija Vinciūnienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja metodininkė

Lina Klimaševskienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Auklėtoja

Danuta Podolskaja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Auklėtoja

Karolina Grigaliūnaitė

Socialinė pedagogė

 

Daiva Rupkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Auklėtoja

Angelė Vilienė

Meninio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

Laima Valukonienė

Logopedė, spec. pedagogė

Logopedė