Istorija

Visas institucijos pavadinimas – Vilniaus lopšelis darželis „Gabijėlė“.

Darželis savo veiklą pradėjo 1989 05 12 ir buvo Nr. 173.

1998 07 15 Vilniaus miesto savivaldybės Taryba Darželiui suteikė „Gabijėlės“ vardą. Tai pavadinimas, įpareigojantis nuolat degti, šviesti ir šildyti.

 

 

Įstaigos savitumas

 

Vaikas pripažįstamas kaip unikali būtybė, turinti savitus poreikius ir teisę juos realizuoti. Pedagogas stimuliuoja vaiko vystymąsi  tapdamas pagalbininku vaiko savęs pažinimo ir saviraiškos procese. Vaiko teisė – ne privilegija, o būtina laisvos asmenybės formavimosi sąlyga. Pedagogų ir vaikų sąveika grindžiama visišku lygiateisiškumu, realizuojama įtikinėjimu per dialogą, kuriant kontakto atmosferą ir dėmesingai klausantis. Esam įsisavinę kad ikimokyklinis ugdymas, kaip ir visas vaiką supantis pasaulis, turi būti integralus, nes vaiko rengimas gyvenimui – tai kur kas didesnis dalykas, nei dalykinės žinios ar įgūdžiai. Visiškai nesvarbu, kiek ir ko vaikas išmoko, svarbiausia, kaip tos žinios įprasminamos jo vidiniame pasaulyje.

 

Auklėtojos ugdymo turinį planuoja pasirinkdamos temas. Temas renkasi  atsižvelgdamos į metų laikų ratą. Temas derina su įstaigoje vykdomais projektais, tradicinėmis ir netradicinėmis šventėmis, vaikų ir gyvenimo diktuojamais poreikiais arba pasirinkdamos grupės projektus.

 

Įstaigoje dirba priešmokyklinio ugdymo konsultantas, kuris konsultuoja ir padeda tėveliams ir pedagogams spręsti įvairius klausimus susijusius su priešmokyklinio ugdymo organizavimu.