Nuostatai

      1. Visas institucijos  pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis ,,Gabijėlė” (toliau – Darželis).

      2. Sutrumpintas pavadinimas – Lopšelis-darželis ,,Gabijėlė”.

      3. Darželio  įsteigimo data – 1989-05-12. Vilniaus  lopšelis – darželis   Nr. 173 įsteigtas   Vilniaus  miesto Lenino rajono   darbo  žmonių  deputatų   tarybos   Vykdomojo   komiteto1989-05-12 sprendimu Nr.189.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1998-07-15 sprendimu Nr.225 Darželiui suteiktas  pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis ,,Gabijėlė“.

      4. Darželio veiklos pradžia – 1989-06-06.

      5. Įstaigos grupė – 3110 (ikimokyklinio ugdymo įstaiga), tipas– 3112 (lopšelis-darželis), juridinis statusas – 1 (juridinis asmuo), identifikavimo kodas – 190033271.

      6. Darželio priklausomybės tipas – 2 (savivaldybės).

      7. Darželio adresas –  Gabijos g. 1, LT – 06105 Vilnius.

      8. Ugdymo kalba – lietuvių.

      9. Darželio    steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas – 111109233, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT – 09601 Vilnius.

     10. Darželio   veiklos    koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius- kodas – 191631471, adresas – Konstitucijos pr. 3,  LT-09601 Vilnius.

     11. Ugdymo forma – dieninė.

     12. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, rūšis – ikimokyklinis ugdymas, kodas – 80.10.10.

     13. Darželi yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti  vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams prižiūrėti ir ugdyti vaikus. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais ir šiais nuostatais.

     14. Darželis gali turėti savo atributiką: vėliavą, ženklą (emblemą), himną.

 

Pilną dokumentą skaitykite čia >> Gabijėlės nuostatai