Parama

 

PARAMA 2 %

Dėkojame vaikučių tėveliams, lopšelio-darželio ,,Gabijėlė“ darbuotojams ir visiems, kurie 2014 m. pervedė 2% savo pajamų Vilniaus lopšeliui-darželiui ,,Gabijėlė“

Prašome ir šiemet paremti mūsų lopšelį-darželį ,,Gabijėlė“.
Paremdami ugdymo įstaigą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio atsinaujinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.
Pervesti lėšas Jūs galite kiekvienais metais iki gegužės 1 d.

 

FR0512(2) – paramos skyrimui reikalinga forma su rekvizitais
ĮSTAIGOS REKVIZITAI
Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas) – 190033271
Paramos gavėjo pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis ,,Gabijėlė“
Buveinės adresas – Gabijos g. 1, Vilnius

 

Formą užpildyti galite ir elektroniniu būdu. Specialią prašymo formą bei instrukcijas kaip ją pildyti galima gauti VMI arba interneto adresu (prieš pildant FR 0512 versija 02 formą būtina perskaityti pildymo instrukcijas): www.vmi.lt.
Ataskaitos, kur panaudotos 2% pajamų mokesčio lėšos, yra skelbiamos kiekvienais metais sausio mėn., kiekvienos grupės informacijos tėvams lentose.

Dėkojame