Teisinė informacija

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, panaudojimas.

Pežiūrėti dokumentą: Mokescio uz ugdyma panaudojimas

 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nr. I-1234 2, 6, 10, 49, 56, 57 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 21 straipsniu įstatymas. PRIIMTA LR Seime 2017 m. vasario 14 d. 

Pežiūrėti dokumentą: LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas. PRIIMTA LR Seime 2017 m. sausio 17 d.

Pežiūrėti dokumentą: Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Dėl tarybos 2015-05-28 sprendimo nr. 1-57 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo. PRIIMTA Vilniaus miesto Savivaldybės Tarybos 2015 m. Lapkričio 11 d.

Pežiūrėti dokumentą: Savivaldybės sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro įsakymas Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo. PATVIRTINTA: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2014  m.  rugpjūčio  29  d.

Pežiūrėti dokumentą: Įsakymas Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo

 

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija. PATVIRTINTA  LR Seimo 2013 m. gruodžio 23 d.

Pežiūrėti dokumentą: Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

 

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. PATVIRTINTA LR Seimo 2012 m. gegužės 15 d.

Pežiūrėti dokumentą: Valstybės pažangos strategija

 

Sprendimas Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo. PRIIMTA Vilniaus miesto Savivaldybės Taryboje 2011 m. Birželio 28 d. Suvestinė redakcija nuo 2016-05-03

Pežiūrėti dokumentą: Savivaldybės Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas. PRIIMTA LR Seime 2011 m. kovo 17 d.

Pežiūrėti dokumentą: LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai. PRIIMTA LR Sveikatos apsaugos ministerijoje 2010 m. balandžio 22 d. Higienos normos HN 75:2010

Pežiūrėti dokumentą: Higienos normos HN 752010

 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. PRIIMTA LR Seime 1996 m. kovo 14 d.

Pežiūrėti dokumentą: LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

 

Lietuvos respublikos Švietimo įstatymas. PRIIMTA  LR Aukščiausioje Taryboje – Atkuriamajame Seime1991 m. birželio 25 d. Galiojanti suvestinė redakcija: 2017 01 02 – 2017 08 31

Pežiūrėti dokumentą: LR švietimo įstatymas