Zyliukų grupė

3 – 4 m. amžiaus grupė

 

Auklėtojos: Rima Pamakštienė, Daiva Rupkuvienė

Auklėtojos padėjėja: Svetlana Dulko

 

3 – 4 m. amžiaus charakteristika

Pagrindiniai įgūdžiai ir pasiekimai

Trimečiai – maži „kodėlčiukai“, kurie stebi juos supantį pasaulį ir kartoja viską, ką jame išvysta. Jei jų „netrukdytumėte“, trimečiai visą dieną rastų, ką veikti. Trimečiams labai patinka išmokti naują veiksmą ir jį kartoti. Pavyzdžiui, jie gali visą pusvalandį leistis nuo tos pačios čiuožyklos arba net kelias valandas mėtyti kamuolį.  Jau artėjant prie trečiojo gimtadienio tėvai pastebi, kad vaikas, tarkim, išmokęs dėlioti dėlionę, gali ją dėlioti „N“ kartų: sudėti, sugriauti, vėl sudėti ir pan.

Trimečiai vis dar mąsto labai konkrečiai, abstrakčios sąvokos (tokios, kaip „vakar“, „užvakar“ ir pan.) jiems vis dar labai sunkiai arba išvis nesuprantamos. Visa tai, ką jie kartoja daugybę kartų, vėliau jiems padės suprasti abstrakčias sąvokas kaip, pavyzdžiui, kaita ir pastovumas.

3 – 4 metų vaikas supranta, kad pasaulyje egzistuoja tvarka, kurios nesilaikydamas gali nukentėti. Tėvai pradeda duoti užduotis: surink žaislus, atnešk šaukštą, pasupk broliuką ir t .t. Taip įgyjamas pareigingumas. Atsiranda pirmieji savarankiškumo požymiai. Laikas, kai pirmą kartą pasako „aš“. Jeigu ketvirtaisiais metais tėvai nesudaro galimybės visa tai padaryti, vaikas į penktuosius įžengia praleidęs svarbų vystymosi etapą.

 

·      išmiega naktį neprišlapinęs lovos (nors „nelaimių“ vis dar gali atsitikti)

·      moka pats nueiti į tualetą, bet dar dažnai prireikia pagalbos (pvz, apsirengiant, nusivalant užpakaliuką ir pan.).

·      moka apsiauti batukus (nemoka užsirišti batų raištelių. Ir nemokykite – dar per anksti).

·      moka apsirengti (jei dar nemoka, tai skatinkite segti sagutes, spaustukus, užtraukti „įstatytą“ užtrauktuką (pačiam dar gali būti per sunku jį „įstatyti“))

·      pats valgo (nors dar normalu apsilaistyti, prapilti ir pan.), moka naudotis šaukštu ir šakute, o peiliu jau gali, pavyzdžiui, užsitepti ant duonos sviesto arba uogienės:)

·      geba išsivalyti dantis, nusiplauti rankas, įsipilti atsigerti

·      galima suprasti beveik viską (apie 80proc) to, ką vaikas sako

·      kalba 3-5 žodžių sakiniais: Aš einu pasivaikščioti. Mano brolis yra didelis.

·      užduoda klausimus, kurie prasideda: kas, ką, kur ir, žinoma, KODĖL

·      vaikui patinka kartoti tai, ką išgirsta

·      jau gali įdėmiai išklausyti (žinoma, įdomią jam ir tinkamą pagal amžių) trumpą pasaką ar istoriją

·      patinka, kai pasaka sekama lygiai taip pat, nekeičiant žodžių

·      žiūrėdamas į paveikslėlius jau gali papasakoti paprastą istoriją

·      skiria raudoną, mėlyną, geltoną ir žalią spalvas

·      gali pasakyti, kiek jam metų, pilną vardą, o kai kurie net ir adresą

·      gali atlikti tai, ko paprašote (pvz., atnešk nosinaitę).

·      noriai prisideda namų ruošoje (žinoma, užduotys turi būti ne per sunkios)

·      gali pasirinkti vieną iš dviejų alternatyvų